Сабутом България ООД

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Ел. централа за радиални врати В120Р

Ел. централа за радиални врати В120Р Ел. централа за радиални врати В120Р Ел. централа за радиални врати В120Р Ел. централа за радиални врати В120Р

Ел. централа за радиални врати В120Р

Електронна монофазна централа за управление на автоматични радиални еднокрили и двукрили врати.

Снабдена с вграден радиоприемник с капацитет до 60 броя дистанционни.

Централата разполага със следните функции:

 • Конторлира асиметрични крила на врати с мотори без крайни изключватели, с различно време за отвраяне.
 • Двукрили врати с или без краен изключвател.
 • Изолирани входове с висока защита срещу смущения.
 • LED индикатори за състоянието на входовете.
 • Управление стъпка по стъпка чрез 4 програмируеми DIP суича.
 • Команда STOP - възможност за свързване на авариен стоп бутон.
 • Вход за външен таймер за програмиране на отварянето и затварянето. 
 • Функция „пешеходец" - частично отваряне. 
 • Краен изключвател при отваряне.
 • Защита за безопасно отваряне. 
 • Комплект фотоклетки, които се монтират от външната страна на вратата.
 • Комплект фотоклетки, които се монтират от вътрешната страна на вратата.
 • Отделна настройка мощността на всеки мотор.
 • Тест на фотоклетките в началото на всяка маневра.
 • Забавяне на движението в края на отварянето или затварянето - може да се настрои или изключи изцяло.
 • Забавяне времето за обръщане на движението с цел предпазване мотора от щети.
 • Обратна тяга преди всяко отваряне, за да се отключи електро бравата.
 • В120Р - професионален радио модул MODP433 433.92MHz с декодиране, с динамичен код, запаметяване до 60 дистанционни управления, преносим модул с памет за прехвърляне кодовете на дистанционните на други централи.
 • B120M - Възможност за включване на приемник MOLEX®.
 • Възможност за запаметяване на дистанционни управления чрез главно дистанционно (приложимо при модели дистанционно Emy4F и Ety4F).
 • Изход за втори радио канал.
 • Изходи на 12 V и 24 V, изход за фотоклетки, крайни изключватели, авариен стоп бутон, изход за сигнална светлина, изход за допълнително осветление, изход за електробрава - 12 V, възможност за отваряне само на едно крило индивидуално (функция пешеходец), регулиране на силата, закъснение, автоматично затваряне, функция "кооперация", тест бутон. 

 

Аксесоари


Дистанционно управление FAAC 868MHz

Дистанционно управление за автоматични системи

Дистанционно управление FAAC 868MHz
Сигнална лампа

Сигнална лампа за системи за контрол на достъпа

Сигнална лампа
Фотоклетка FT 04

Фотоклетка за системи за контрол на достъпа

Фотоклетка FT 04
Български
Избрано от Сабутом