Сабутом България ООД

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Сигнална лампа

Сигнална лампа Сигнална лампа

Сигнална лампа

Сигнална лампа, приложима при системи за контрол на достъпа - бариери, потъващи пилони, автоматични врати и др.

Предназначена за предупреждение при движението на автоматични врати,бариери и други системи.

Български
Избрано от Сабутом