Сабутом България ООД

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Електро брава

Електро брава Електро брава

Електро брава

Електро бравата е предназначена за допълнителна сигурност и заключване на врати, задвижвани с автоматика.

Подходяща за врати с голяма повърхност с цел улесняване блокиращата (заключващата) функция на моторите.

Препоръчва се за врати, монтирани във ветровити местности, където силата на вятъра възпрепятства нормалното движение на крилата и движението на автоматиката.

Български
Избрано от Сабутом