Сабутом България ООД

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Промоционални портални врати

Промоционални портални метални врати

Промоционални портални врати

Портална плъзгаща врата с мотор за плъзгане

Портална плъзгаща врата с автоматика:
 * портална врата с размери 4000х2000 мм;
 * мотор AC 500;
 * фотоклетки комплект;
 * 1 бр. дистанционно управление;
 * 4 м. зъбни рейки

Цена: 1380 лв. без ДДС

(повече за продукта) 

портална радиална врата от кухи профили

Портална двукрила врата с автоматика:
* портална врата с размери 4000х2000 мм;
* 2 бр. мотори GM 400;
* контролен блок;
* 1 бр. дистанционно управление

Цена: 1660 лв. без ДДС

(повече за продукта) 

Конзолна врата с автоматика

Конзолна плъзгаща врата с автоматика:
* конзолна врата със светъл отвор 4000х2000 мм;
* мотор Aprimatic Onda 800;
* фотоклетки комплект;
* 1 бр. дистанционно управление;
* 4 м. зъбни рейки

Цена: 2120 лв. без ДДС

(повече за продукта)

Български
Избрано от Сабутом