Сабутом България ООД

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Промоционални секционни врати

Промоционални секционни гаражни и индустриални врати

Промоционални секционни врати

Промоционални секционни врати Флексия
Секционни гаражни врати с автоматика и дистанционно управление - Флексия:

Ш - 2500 мм X В - 2000 мм
1250 лв. без ДДС и монтаж

Ш - 3000 мм X В - 2000 мм
1330 лв. без ДДС и монтаж

 

Промоционални индустриални секционни врати

 

Секционни индустриални врати с ръчно задвижване с верижен механизъм:

Ш - 4000 мм X В - 3000 мм
1960 лв. без ДДС и монтаж

Ш - 4000 мм X В - 4000 мм
2430 лв. без ДДС и монтаж

 

Български
Избрано от Сабутом