Сабутом България ООД

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Автоматични врати, бариери и паркинг системи

Електронна централа KSA2

Електронна централа KSM1

Електронна централа KSA2

Контролен блок за управление на двумоторна брава KSB22.

Електронният модул позволява да бъде свързана всяка съществуваща система за контрол на достъпа.

Аксесоари


Електромагнитна брава

Електромагнитна брава за заключващи системи за контрол на достъпа

Електромагнитна брава
Електронен чип

Електронен чип за заключващи системи и контрол на достъпа

Електронен чип
Четец за електронни чипове

Четец за електронни чипове за заключващи системи и контрол на достъпа

Четец за електронни чипове
Български
Избрано от Сабутом